• Seniorer vill gärna träna – om de får hjälp

Seniorer vill gärna träna – om de får hjälp

Senior Man Working With Weights In Gym

Om äldre människor får hjälp och information om hur de ska träna, vill de gärna genomföra den typ av träningsövningar som i sin tur skulle kunna minska risken för fallskador eller benfrakturer. Detta visar en en studie som nyligt gjorts vid University of Bristol.

Om en äldre person får en fraktur på ett ben är det både smärtsamt för individen och kostsamt för samhället, hävdar forskaren Bethany Simmonds. Och i samband med ett fall eller en fraktur kan den äldres liv förändras snabbt. Den kan leda till förlorat självförtroende och en stor förändring från att ha klarat sig själv till att bli tvungen att få hjälp med många saker.

Tidigare forskning har redan konstaterat att fysisk aktivitet som involverar stötar, såsom att hoppa på ett ben, kan öka bentätheten och styrkan senare i livet.

”Vi var intresserade av att upptäcka vad äldre människor oroar sig för när det gäller den här formen av träning och hur de skulle kunna övervinna det. Det blev uppenbart att äldre var oroliga för att skada sina leder och falla men de hade också svårigheter att föreställa sig hur de skulle träna för att undvika detta”, menar forskaren Bethany Simmonds.

”Dessa upptäckter  visade vikten av att ge tydlig information  som är lätt att förstå och vägledning för äldre när det gäller denna typ av träning. Våra resultat tyder också på att om verksamheten är rolig och interaktiv, kommer de att vara mer benägna att prova det. ”

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *