• Styrketräning kan förbättra din hjärna

Styrketräning kan förbättra din hjärna

En forskningsteam vid University of British Colombia har visat att styrketräning kan förbättra funktionen i din hjärna och förhindra att du utvecklar demenssjukdomar.

Studien är den första att jämföra effektiviteten hos både styrketräning och aerob träning, såsom utomhuspromenader, för att förbättra kognitiva funktioner i hjärnan – som uppmärksamhet, minne, problemlösning och beslutsfattande – alla nödvändiga för ett självständigt liv.

Under studieperioden visade det sig att den gruppen av seniorer som ägnade sig åt styrketräning uppvisade betydande kognitiva förbättringar, medan gruppen som gick promenader inte fick samma förbättring.

Mild kognitiv svikt (minnessvikt) är en riskfaktor för demens och är ett kritiskt gyllene tillfälle att ingripa och förändra banan av kognitiv försämring  hos seniorer. Enligt Liu-Ambrose, docent vid institutionen för sjukgymnastik, är det omdebatterat huruvida den kognitiva funktionen kan förbättras när en försämring börjat märkas.
– Våra resultat visar att styrketräning verkligen kan förbättra både kognitiv förmåga och din hjärnas funktion.

Seniors exercising with dumbbells in a health club

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *