Utbildning Activage Academy

Vi håller som bäst på att vidareutveckla våra utbildningar och workshops inom Activage Academy.

Är du redan nu intresserad av att veta mer om våra utbildningar kan du skicka ett mail genom att klicka här.

Activage Senior Advisory Board

Activage har ett eget expertråd, Senior Advisory Board, som består av mycket erfarna sjukgymnaster och läkare. De bidrar i vårt utvecklingsarbete och hjälper oss i vår ambition att hålla högsta standard på hela Activage utbud.

advisory-board3Nina Lindelöf

 Nina Lindelöf är sjukgymnast och postdoktor vid Umeå universitet. 2008 presenterade hon en avhandling som visade på positiva effekter och upplevelser av högintensiv funktionell träning bland äldre personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Det träningsprogram som Nina och hennes kollegor utvecklat har även utvärderats i andra studier med goda resultat och är direkt tillämpbart inom rehabilitering av äldre människor. Nina fortsätter att forska om träningsmetodens effekt bland äldre personer med olika sjukdomstillstånd och skador. Forskningen kombineras med kliniskt arbete vid Geriatriskt centrum i Umeå.

advisory-board2Göran Murvall 

Göran Murvall Göran Murvall är specialistläkare i allmänmedicin och delägare samt verksamhetschef vid Sickla Hälsocenter, där han 2011 startade det uppmärksammade 90-plus-projektet med träning för äldre. Han har tidigare arbetat som idrottslärare i tio års tid samt studerat idrottspsykologi/pedagogik, något som väckte hans intresse för förebyggande friskvård. Han har sedan dess ett stort engagemang i motionsfrågor och olika typer av träning. Göran sitter idag även som specialist och representant för primärvården i Stockholms Medicinska råd för Hälsobefrämjande åtgärder.

advisory-board1Ewa Heidvall

Ewa Heidvall är sjukgymnast med specialisering inom idrottsmedicin och driver sedan början av 90-talet Sport & Rehabkliniken i Stockholm, med verksamhet inom ortopedisk kirurgisk rehabilitering, manuell terapi och idrottsmedicin. Förutom sin kliniska verksamhet föreläser Ewa på grundutbildningen för sjukgymnaster, på externa högskolekurser och bedriver en privat kursverksamhet för färdiga sjukgymnaster inom ämnet funktionsanalys och specifikt inriktad träning. Ewa har också utvecklat utbildningsmaterial för Svenska Handbollsförbundet och är delförfattare av kurslitteratur på sjukgymnastutbildningen.