Activage2018-12-17T08:37:34+02:00

Reshaping life

Activage är ett svenskt livsstilsvarumärke som fokuserar på hälsa och träning för seniorer som vill upptäcka av en ny fas i livet och njuta av den. Vi utrustar branschaktörer på den europeiska marknaden med kompetens, arbetssätt och produkter som öppnar nya möjligheter att hjälpa aktiva seniorer i att nå sin fulla potential. Vi arbetar med utbildningar för tränare samt träningscenter för seniorer.

Historien om Activage

2011 började entreprenörsdottern Katja Ekvall på allvar att sätta sig in i äldre människors välmående när hennes pappa bl.a. drabbades av en led- och muskelsjukdom. Activage grundades 2013 och tog då täten i träningsbranschen som Europas första helhetskoncept inom senior fitness. Katja hjälpte sin pappa att träna på ett enkelt sätt för att hålla igång och känna sig lite bättre. Tyvärr fanns det inte nog med tid för att få till träningen på en mer regelbunden basis och Katja kände sig inte nog kunnig för att ta det till nästa nivå. Då sökte hon en personlig tränare med expertkunskap om den äldre kroppens specifika behov, men det visade att det inte fanns någon. Inte någon som kunde erbjuda den tjänst hon ville köpa. Det fattades välutbildade specialister som kunde och ville träna en senior som inte var fullt frisk och behövde träning i sitt hem. Inte i hela Europa fanns det en utbildning som motsvarade det behovet. I USA, däremot, fanns sedan länge en miljardindustri med fokus på aktiva seniorer. Över hela världen växer befolkningsgruppen med personer över 65 år snabbt, och Katja tänkte att en liknande rörelse borde finnas i Europa också.

Det skulle skapa nya affärsmöjligheter och vara ett sätt att börja ta den här köpstarka och medvetna gruppen på allvar. Hennes vision delades av flera personer i hennes nätverk, personer som med lång erfarenhet inom tränings- och friskvårdssektorn. 2013 grundades alltså Activage som Europas första helhetskoncept inom senior fitness. Med stöd från medicinska experter, specialister, välgörare och med inspiration från flera av USA:s aktörer inom seniorträning började utvecklingen av Activage. På Fitnessfestivalen i Göteborg 2014 lanserade Activage sin första verksamhetsgren Activage Academy, certifierade specialistutbildningar inom senior fitness. Genom att utrusta den europeiska träningsindustrin med kompetens, arbetssätt och produkter, öppnar Activage nya möjligheter att hjälpa seniorer att upptäcka en ny fas i livet och njuta av den. Målet är att vi ska kunna leva aktiva liv så länge vi själva vill.

Idag finns det tre Actívage Center i centrala Stockholm och Activage fortsätter utvecklas till Europas starkaste varumärke inom senior fitness.

Activage Senior Advisory Board

Activage har ett eget expertråd, Senior Advisory Board, som består av mycket erfarna sjukgymnaster och läkare. De bidrar i vårt utvecklingsarbete och hjälper oss i vår ambition att hålla högsta standard på hela Activage utbud.

Nina Lindelöf

Nina Lindelöf är sjukgymnast och postdoktor vid Umeå universitet. 2008 presenterade hon en avhandling som visade på positiva effekter och upplevelser av högintensiv funktionell träning bland äldre personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Det träningsprogram som Nina och hennes kollegor utvecklat har även utvärderats i andra studier med goda resultat och är direkt tillämpbart inom rehabilitering av äldre människor. Nina fortsätter att forska om träningsmetodens effekt bland äldre personer med olika sjukdomstillstånd och skador. Forskningen kombineras med kliniskt arbete vid Geriatriskt centrum i Umeå.

Göran Murvall

Göran Murvall Göran Murvall är specialistläkare i allmänmedicin och delägare samt verksamhetschef vid Sickla Hälsocenter, där han 2011 startade det uppmärksammade 90-plus-projektet med träning för äldre. Han har tidigare arbetat som idrottslärare i tio års tid samt studerat idrottspsykologi/pedagogik, något som väckte hans intresse för förebyggande friskvård. Han har sedan dess ett stort engagemang i motionsfrågor och olika typer av träning. Göran sitter idag även som specialist och representant för primärvården i Stockholms Medicinska råd för Hälsobefrämjande åtgärder.

Ewa Heidvall

Ewa Heidvall är sjukgymnast med specialisering inom idrottsmedicin och driver sedan början av 90-talet Sport & Rehabkliniken i Stockholm, med verksamhet inom ortopedisk kirurgisk rehabilitering, manuell terapi och idrottsmedicin. Förutom sin kliniska verksamhet föreläser Ewa på grundutbildningen för sjukgymnaster, på externa högskolekurser och bedriver en privat kursverksamhet för färdiga sjukgymnaster inom ämnet funktionsanalys och specifikt inriktad träning. Ewa har också utvecklat utbildningsmaterial för Svenska Handbollsförbundet och är delförfattare av kurslitteratur på sjukgymnastutbildningen.